Общество

РЗИ наложи санкции за 12 000 лв. от началото на годината за пушене на забранени места

Пазарджик През първото полугодие на годината здравните инспектори от РЗИ Пазарджик извършиха 1844 проверки в 1833 обекта на територията на областта. Проследено бе спазва ли се забраната за тютюнопушене в закрити и в някои открити обществени места. Част от проверките, вкл. вечерни и нощни, са извършени със съдействието на служители от ОД МВР.

 

Инспектирани са 133 обекта за хранене и развлечения, 480 детски и учебни заведения, 321 лечебни и здравни заведения, 896 други закрити обществени места (транспортни средства, аптеки, дрогерии др.) и 14 открити обществени места (прилежащи терени към детски и учебни заведения, площадки за игра, спортни обекти и др).

За констатирани нарушения са съставени 13 акта /на 10 физически и 3 юридически лица/ и са издадени 13 наказателни постановления на стойност 12 хиляди лева.

Специалисти по превенция на болестите и промоция на здравето от РЗИ Пазарджик организират целогодишно лекции и беседи за вредата от тютюнопушенето. на деца, ученици, медицински специалисти. През първите 6 месеца на годината са проведени обучения на над 110 деца и ученици – от предучилищна възраст до 12 клас. Проведени са демонстрации с пушещата Кукла Сю и е извършено измерване на  въглеродния монооксид в издишан въздух.

РЗИ

Коментари