Институции Общество

Спешна оценка на мерките за биосигурност във фермите

За спешна оценка на мерките за биосигурност на фермите във връзка със усложнената епизоотична ситуация с  Инфлуенца А  HPAI по птиците от щам H5N8 в Европа съобщава МЗХ

                  HPAI H5N8 понастоящем причинява епизоотична вълна в Европа със заразяване на много стопанства с домашни птици, включително и такива, отглеждани на закрито и смъртност при много и различни видовете диви птици. Предвид ясната клинична проява на зболяването Европейският Орган по Безопасност на Храните (ЕОБХ) счита, че поради ясно изразените клинични симптоми пасивният надзор на заболяването в момента е най-ефективното средство за неговото ранно откриване при заразените диви и домашни птици.

              Масови случаи  на Инфлуенца А от HPAI,  от щам H5N8 по птиците бележат началото на сезонната есенна циркулация на Инфлуенца А в Европа за 2016г., който факт е тревожен поради това, че се установява твърде рано, още в самото начало на есенния прелет на дивите мигриращи птици. Епизоотичната вълна от HPAI от щам H5N8 продължава да се разпространява в Европа, като за периода 01-10.12.2016г. няколко нови страни от ЕС вече са регистрирани над 100 огнища при домашни птици (Австрия, Унгария, Германия, Холандия, Дания, Финландия и Швеция), пет при затворени птици (Германия и Холандия), едно ЕО – при отглеждани на открито диви птици (Франция) и при над 150 случая са установени умрели различни видове (включително и нови, неописвани досега) диви прелетни или водолюбиви птици.

 

                 Доказването на HPAI Инфлуенца А от щам H5N8 в проби от нови видове диви прици и забавеното докладване на новите случаи по засегнати области и региони в момента в Европа е от ключово значение, за да може точно да се определи географското разпространение на HPAI H5N8 вируса. Изследването на мъртви диви птици от вече установени  области е полезно, защото дава информация  за това дали вирусът все още присъства в дивата природа от заразените области.

                  За да се предпазят домашните птици от заразяване с HPAI H5N8 от  носещите вируса диви птици се изисква преглед и подобряване на мерките за биосигусност на стопанствата и фермите. Най-важната мярка за предпазване на фермите с домашни птици е въвеждането строги мерки за биосигурност. Силно се препоръчва осигуряването на всяко стопанство с конкретни мерки за биологична сигурност, тъй като се очаква то да има своето конкретно измерение чрез постигнатото ниво на биологична защита на отглежданите в него птици.              

                  Локализацията и размерът на конкретни области за мониторинг на птиците е свързано с наличието на положителен резултат за наличие на Инфлуенца А при диви птици. Тези мерки е най-добре, да бъдат базирани на знания за местообитаниита и разстоянията, които засегнатите видове диви птици могат да прелетят. Препоръчително е да се повиши информираността сред птицевъдите в тези установени области с цел повишаване  и на нивото на пасивния надзор, както и да се приложат засилени мерки за биосигурност, включително за домашните птици в затворени ферми. Няма научни доказателства, които да сочат различна ефективност на мерките за защита при въвеждането им в стопанствата за домашни птици и последващо разпространение на HPAIV  от  щамове H5N8 или H5N1 или други HPAI вируси.

                На базата на прегледа на епидемиологичната, вирусологични и екологична информация, свързана до огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците  от вирус подтип A (H5N8) в Европа до 15 ноември 2016 г. е  Европейският Орган за Контрол на Заболяванията (ECDC) е извършил оценка на зоонозния риск от предаване на този вирус от птиците към човека, като той е оценен за сега като много нисък.  

                   Пасивното наблюдение е най-ефективното средство за ранно откриване на текущата инфекция от HPAI H5N8 през 2016г., както при дивите птици, така и при домашните птици. Установяване на контрол и по-специално на зони с птици за мониторинг, свързан с положителни случаи при диви птици е най-добре да се основава на по-широки знания за местообитание и разстоянията на прелет от засегнатите видове диви птици. Изследването на проби от нови видове диви птици и от неоткривани по-рано региони е от ключово значение, за да се определи географското разпределение на HPAIV H5N8 при дивите птици. Тестване на ограничен брой мъртви диви птици в предишно установени вече области ще е полезно, когато това е от значение да се знае дали вирусът е все още присъства в зоната на надзора или не, преди ограничителните мерки по домашните птици са да бъдат вдигнати.

                  За да се предотврати навлизането на HPAIV H5N8 вируси от диви птици в птичите стопанства най-важната мярка следва да бъде внедряване и подържане на строга система за биосигурност от земеделските производители на домашни птици.

                 Няма научни доказателства, които да сочат различна ефективност на мерките за защита на относно въвеждането им в стопанствата за домашни птици за различните HPAIV, когато тя се прилага за H5N1 или H5N8 или други HPAI вируси.

В случай на откриване на HPAIV при дивите птици, се препоръчва контрол и определяне на специални зони за наблюдение, установени въз основа на екологичното местообитание и разстояния, зависещи от обсега на полета от засегнатите видове диви птици.

 В установените зона за контрол и зона за наблюдение се препоръчва да се повиши осведомеността сред птицевъдите, за да се подобри пасивното  наблюдение и да се приложат засилени мерки за биосигурност, включително при домашни птици, като те се отглеждат в закрити помещения.

По време на епизоотията на HPAIV при дивите птици, се препоръчва да се събират проби за анализ от нови видове и от недокладвани по-рано области.

Препоръчва се осигуряване на стопанствата с конкретни  мерки за биологична безопасност, като се очаква те да имат ефективно въздействие върху постигнатото ниво на биологична защита.

Изготвил: проф. Георги Георгиев –Център за Оценка на Риска по Хранителната Верига

Коментари