Политика

Удостоверенията по Закона за ветераните от войните стават безсрочни

С промени в Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните правителството одобри нови образци на удостоверения, издавани от Държавната агенция „Архиви” на лицата, взели участие в бойни действия, и на лицата, наградени с орден за храброст.

 

Удостоверенията са оформени като малки книжки, по страниците на които се отбелязва ползването на различните видове транспорт, на санаториално и курортно лечение. Отпечатаните в тях графи дават възможност за ползване на права до 2015 г. За да продължи правомерното им прилагане, от 1 януари 2016 г. ще се извърши подмяна на удостоверенията, като едновременно с това валидността им ще стане безсрочна.

Пресслужба Министерски съвет

Коментари