Криминално

Апелативен съд увеличи с година присъдата на Ахмед Муса

Пловдив, Пазарджик

 Пловдивският апелативен съд се произнесе с нова присъда по делото за проповядване на антидемократична идеология, образувано по протест и жалби на подсъдимите Ахмед Муса Ахмед, Саид Мутлу, Абдуллах Салих, Неджми Дъбов, Хайри Шерифов, Байрам Ушев, Ахмед Абдуррахманов, Изет Джалев, Мохамед Камбер, Юсуф Горелски, Найме Горелска, Али Хайраддин и Али Ходжа срещу присъдата на Пазарджишкия окръжен съд.

Присъдата е изменена в частта й, с която подсъдимият Ахмед Муса е осъден на по една година лишаване от свобода по две обвинения, като наложеното му наказание е увеличено общо на две години лишаване от свобода.

Присъдата на Пазарджишкият окръжен съд е отменена в частта й, с която подсъдимите Саид Мутлу и Абдуллах Салих са признати за виновни за проповядване на антидемократична идеология, като двамата са признати за невинни за това престъпление.

Присъдата е изменена в частта й, с която подсъдимите Саид Мутлу и Абдуллах Салих са осъдени на по една година лишаване от свобода, като вместо това всеки от тях е освободен от наказателна отговорност и за това престъпление му е наложено административно наказание – глоба в размер на 4000 лв. за подсъдимия Мутлу и глоба в размер на 3000 лв. за подсъдимия Салих.

Присъдата е потвърдена в останалата й част, в която подсъдимите Неджми Дъбов, Хайри Шерифов, Байрам Ушев, Ахмед Абдуррахманов, Изет Джалев, Мохамед Камбер, юсуф Горелски, Найме Горелска, Али Хайраддин и Али Ходжа бяха признати за виновни за членуване в нерегистрирана организация, като 9 от тях получиха от съда глоби от по 2000 лв., а Али Ходжа в размер на 3000 лв.

Присъдата подлежи на обжалване от подсъдимия Ахмев Муса Ахмед и на протест от Апелативна прокуратура Пловдив в частта, с която подсъдимите Саид Мутлу и Абдуллах Салих са оправдани по обвиненията им по чл. 108, ал.1 пр.2 НК пред ВКС в петнадесетдневен срок от днес.

За подсъдимите Саид Мутлу, Абдуллах Салих, Неджми Дъбов, Хайри Шерифов, Байрам Ушев, Ахмев Абдуррахманов, Изет Джалев, Мохамед Камбер, Юсуф Горелски, Найме Горелска, Али Хайрадин, Али Ходжа присъдата е окончателна.

Пресслужба Съдебна палата – Пловдив

Коментари