Общество

Храненето в градини и училища, почти без нарушения

От началото на 2017 г. до средата на октомври  здравни инспектори от РЗИ извършиха систематичен контрол в детски млечни кухни, детски градини,  учебни заведения и центрове за настаняване от семеен тип на територията на област Пазарджик.

При проверките експертите обърнаха особено внимание на съответствието на данните от калкулационните ведомости и седмичните менюта, спазването на нормите за дневен и енергиен прием и приема на основни хранителни вещества – белтъчини, мазнини и въглехидрати. Извършени 69 проверки  в детски градини и 3 проверки в  млечни кухни. Контрол бе осъществен също в двата центъра за настаняване от семеен тип в Пазарджик и в Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания в гр. Панагюрище.

В детските млечни кухни не се констатираха нарушения

Храната се приготвя по предварително изготвени седмични менюта по рецептурник, при спазване на необходимите норми.

Положителни са тенденциите в храненето на децата в детските градини  

Оценката, направена от здравни експерти на 112 сезонни менюта, заедно с калкулационните ведомости от детските заведения на територията на областта показват, че менютата са разнообразни, с включени представители на всички хранителни групи. Предлагането на пресни плодове достига препоръчителните норми.

Директорите на детските градини споделят за трудности при изготвяне на менютата, отговарящи на наредбите за здравословно хранене, поради ниския дневен оклад, който е в диапазона 1,80 – 2,20 до 2,50 лв. За констатирани нарушения на Наредба № 6/2011г. от 2011 г. за здравословно хранене на децата от 3 до 6 години в детските заведения е връчен 1 акт за административно нарушение.

Ученическото хранене разчита предимно на фирми за кетъринг – стана ясно от извършените проверки. Само в пет училища в областта има действащи ученически столове, в които се приготвя храна.

Контролът на РЗИ обхвана  4 училищни столове, 25 училища, 7 училищни бюфети и 4 кухни-майки. Инспекторите констатираха, че храната се приготвя и доставя от фирми за кетъринг,   готви се по предварително изготвени седмични менюта, пълнозърнестият хляб присъства поне два пъти седмично. В някои училища, особено в малките населени места, няма обедно хранене. Причината е ниската финансова издръжка отпускана за дете на ден от съответната община, нежеланието на родителите да доплащат, тъй като предпочитат за времето между редовните учебни занятия и занималнята да осигурят обедното хранене у дома.

Най-често срещани нарушения при храненето на учениците:

– в училищните бюфети се предлагат напитки, които не са разрешени от Наредба № 37 – газирани безалкохолни напитки, сокове, които не са 100% натурални;

– недостатъчно е количеството на предлаганите сезонни плодове и зеленчуци в обедното меню;

– не се предлага риба поне веднъж седмично.

За констатираните нарушения са издадени 5 предписания за хигиенни мероприятия и 1 АУАН за неизпълнение на предписание на контролните органи.

Коментари