Криминално Общество

УСЛОЖНЕНА ПОЖАРНА ОБСТАНОВКА

Написано от ПЗИНФО

Повишаването на температурите до екстремни стойности през последните дни доведе до бързо нарастване на риска от възникване на пожари в земеделските и горски територии. Очакваните и през следващите дни високи летни температури, в комбинация с извършването на стопанска дейност и посещение на горите с цел туризъм, може да създадат предпоставки за възникване на пожари в горските територии.За периода 01.07.2019 г. до 23.07.2019 г. на територията на област Пазарджик  са възникнали 15 броя  пожари в сухи треви , храсти и стьрнища.

 

Припомняме Ви някои основни правила за недопускане на пожари .

Не почиствайте нивите от треви и остатъци от земеделски култури , чрез изгаряне;

Не палете огън на открито във ветровито време ;

В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището ;

Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата ;

Никога не оставайте накладения огън без наблюдение!

Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности ;

Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски и полски участъци ;

В гористи територии да се влиза само с технически изправни моторни превозни средства, а за които се изискват и с искрогасители;

Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за това туристически места ;

Не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния ;

При забелязване на признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е необходимо бързо да оцените обстановката – възможно най-точно да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронтът на придвижване на горенето и скоростта на разпространение на пожара. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вас зависи техният живот – своевременно подайте точно и ясно съобщение за пожар на тел.112 ..

При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или покрай естествени и изкуствени водни басейни.

РД ПБЗН Пазарджик

Коментари