Култура Общество

РБ „Никола Фурнаджиев“ организира ученически конкурс

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

„Всяко дете е творец. Въпросът е как да остане такъв,

дори след като порасне.“

                                                           Пабло Пикасо

Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик организира

ученически конкурс и изложба за най-оригинално рециклирано изделие

„БИТ, СЪЗНАНИЕ, ПРИРОДА“. Участниците, които ще творят от рециклиран материал, трябва да бъдат ученици в гимназиална възраст от град Пазарджик. До участие в конкурса не се допускат деца на пряко ангажираните с конкурса представители на библиотеката.

Изделията но допуснатите трябва да са с максимален размер 30 х 30 х 30 см или до 30 см височина и ширина.

Всеки автор може да участва с едно изделие.

Необходима е придружаваща информация за автора: три имена, адрес, учебно заведение, рождена дата, личен телефон и e-mail за връзка, описание на рециклирания материал.

Критериите в конкурса са въображение, оригиналност, практичност.

Предложените в конкурса артикули ще бъдат изложени в сградата на Регионална библиотека от 19 ноември до 27 ноември 2022 г. – Европейска седмица за намаляване на отпадъците (EWWR).

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15 ноември 2022 г.

Ще бъде връчена по една награда на класираните на 1-во, 2-ро и 3-то място.

Изпратените за участие в конкурса изделия не се връщат по пощата или по

куриер. При поискване се връщат лично.

Крайният срок за изпращане на изделията е 11 ноември 2022 г. Ако това е направено по куриер или поща, ще важи датата на пощенското клеймо. Могат да бъдат предоставени и на място в РБ „Никола Фурнаджиев“, в отдели „Читални“ или „Изкуство“.

Адрес за изпращане

4000 гр. Пазарджик

ул. „Любен Боянов“ № 3

РБ „Никола Фурнаджиев“

За конкурса

За контакти и допълнителна информация:

E-mail : izk_bibl@abv.bg

Тел.: 034 455049, 034 456233 – Централа на РБ „Никола Фурнаджиев“

Лица за контакти: Теменужка Пачева, Стефка Преждарова, Александра Чолакова

Коментари