Институции

Ракитово вече разполага с 25-метрова противопожарна кула

Ракитово Ракитово вече има 25-метрова противопожарна кула, намираща се на Пашино бърдо. С това приключи работата по Проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на град Ракитово”, съобщават от Общинска администрация в града. Кулата е оборудвана с камери (за дневно и нощно виждане), които се захранват от слънчеви колектори. Камерите се въртят автоматично на десет секунди, а записите се виждат на монитори в Общинска администрация. Обсегът на видеонаблюдението е 15 километра.

 

Стойността на проекта е 552 052,33 лв. без ДДС. Договорът за отпускане на финансова помощ е сключен между Община Ракитово и Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ по Програма  за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Коментари