Институции Общество

Работодатели с възможност да наемат трайно безработни

Пазарджик Работодателите вече могат да подават в Бюро по труда заявки за разкриване на работни места по Компонент 2 (с изключение на наемане на безработни лица за работа в аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия) по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

 

Те могат да кандидатстват за финансиране на работни места по Компонент 2 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 4530.30 лв.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Повишава се пригодността за заетост на лицата, чрез организиране и провеждане на въвеждащо обучение и при необходимост обучение на работното място от работодателите, наели безработните лица.

Крайният срок за прием на документи е  25.04.2016 г.

Коментари