Институции

Институциите влизат в битка с рибарите-бракониери

Пазарджик

Съвместни акции срещу бракониерския улов на риба в област Пазарджик ще извършват институциите и неправителствените организации. Предложението на областния управител Трендафил Величков бе прието на заседание на Регионалния консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата. В него участваха зам. областният управител Стефан Мирев, ръководители на държавни институции, представители на всички държавни горски и държавни ловни стопанства в областта, членове на ловно-рибарски дружества от региона и представители на неправителствени организации.

В съвместните акции срещу незаконния улов на риба ще участват представители на ИАРА, РДГ, ОДМВР, ловни надзиратели към съответната ловна дружинка по места и представители на неправителствени организации. Забраната за риболов влиза в сила от 15 април и ще продължи до 31 май – за водоемите до 500 м. надморска височина. От 1 май до 15 юни ще бъдат забранени водоемите от 500 до 1500 м. н.в. От началото на годината, инспекторите в отдел „Рибарство и контрол” Пазарджик са съставили 15 бр. актове за установени административни нарушения по Закона за рибарство и аквакултури, основно за улов на риба без риболовен билет, иззети са 17 бр. мрежи с обща дължина 1140 м.

По данни на РДГ Пазарджик, от началото на 2016г. са извършени проверки на Общо- 2 974 броя МПС, 719 броя дървопреработвателни обекти и складове, 255 броя обекти за добив на дървесина /сечища/. Проверени са 539 броя ловци и 69 броя риболовци. Съставени са – 85 броя актове за нарушения по Закона за горите и подзаконовите нормативни актове, а също и 75 броя констативни протоколи с констатирани пропуски и предписания за тяхното отстраняване.

В края на заседанието, областният управител призова членовете на ловно-рибарски дружества да се включат в организираната от Яхт клуб Пазарджик акция по почистване на пътя Дебращица- Добра вода-Свети Константин – Дъното, която ще се проведе на 14 май.

Коментари