Институции Общество

Първата данъчна декларация се прие днес в НАП офис Пазарджик

Пазарджик Първата данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за облагане на доходите на физическите лица за 2016 г. се прие днес на гише в НАП офис Пазарджик. Декларирани са доходи от извънтрудови правоотношения, като е попълнено Приложение 3 – доходи от друга стопанска дейност.

 

Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 2 май 2017 г. (30 април е в неделя, а 1 май е почивен ден). Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път, без електронен подпис с ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП.

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2017 г., физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 2 май 2017 г.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg. 

Коментари