Институции

Проект осигурява подмяната на над 9000 стари отоплителни уреди

Написано от ПЗИНФО

Община Пазарджик започва изпълнението на проект по процедура „За по-чист въздух“. Той бе представен днес на специална пресконференция.

Битовото отопление с дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха с фини прахови частици, като в определени жилищни райони и квартали регистрираните концентрации на замърсителя превишават допустимите норми и създават потенциален риск за здравето.

Подмяната на уредите, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични източници на отопление цели да се подобри качеството на въздуха, който дишаме. Община Пазарджик ще осигури финансиране за изпълнение на мерки за подмяна на старите отоплителни уреди по Процедура „ЗА ПО – ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. и се съфинансира от  Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Общата стойност на проекта възлиза на 48 699 163.01 лв., от които 41 394 288.56 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 7 304 874.45 лв. от държавния бюджет на Република България.

По думите на Цветелина Купенова, директор на дирекция „Канцелария на кмета“, която е част от екипа по проекта, община Пазарджик е получила едно от най-големите финансирания в страната, но това буди и притеснение, защото означава, че въздухът  в Пазарджик и региона е от най-мръсните в България по отношение на фини прахови частици.

До момента са подадени 2200 заявления за заменяне на старите печки на дърва и въглища.

Заместник-кметът Любомир Гечев съобщи, че проектът има капацитет за около 9300 уреда или ориентировъчно ще може да обхване 5500 домакинства. Заявления ще се подават на няколко етапа през следващите 3 години, като проектът ще продължи общо 60 месеца.

Отоплителни устройства, за които може да се кандидатства са климатик термопомпа, устройство изгарящо пелети или дървен чипс.

По проекта могат да кандидатстват физически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, в който имот за отопление се използват уреди (печки, котли, камини) с дърва и/или въглища.

А също така и юридически  лица, които извършват стопанска дейност в самостоятелен обект или отдават под наем за извършване на стопанска дейност самостоятелен обект в жилищна сграда, в които обекти за отопление се използва отоплителен уред на дърва и/или въглища.

Коментари