Общество

По-малко от 20 акта през първото полугодие по забраната за тютюнопушене

Пазарджик Здравните инспектори от Регионалната здравна инспекция в Пазарджик извършиха проверки в 1973 обекта в областта през първото полугодие. Насока на контрола бе спазва ли се забраната за тютюнопушене в закрити обществени места и в някои открити обществени места, по смисъл на чл. 56 а от Закона за здравето.

 

Инспектирани са 302 обекта за хранене и развлечения, 411 детски и учебни заведения, 331 лечебни и здравни заведения, 907 други закрити обществени места (транспортни средства, аптеки, дрогерии др.) и в 22 открити обществени места (прилежащи терени към детски и учебни заведения, площадки за игра, спортни обекти и др).

Съставени са актове на 13 физически лица, 3 ЕТ и 3 юридически лица.

Контролът по спазване на забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места е един от основните приоритети на Регионалната здравна инспекция в областта на общественото здраве. В усилията си за постигане на ефективност в контролната дейност РЗИ разчита на подкрепата на обществото и получава съдействие от него и от средствата за масово осведомяване.

Тютюнопушенето е най-разпространеният рисков фактор за повече от 25 заболявания, като рак, сърдечно-съдови и хронични заболявания на белия дроб и др. 

Специалисти по превенция на болестите и промоция на здравето от РЗИ Пазарджик провеждат целогодишно обучения за вредата от тютюнопушенето на деца, ученици, медицински специалисти. В РЗИ работи Консултативен кабинет за безплатно отказване от тютюнопушенето, който има изнесен прием по време на кампании./РЗИ/

Коментари