Институции Общество

По-висока средна заплата отчита статистиката през второто тримесечие за областта

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Малко над 1000 лева е средната работна заплата в област Пазарджик през второто тримесечие на 2020 година. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), предоставени от Отдел „Статистически изследвания – Пазарджик“. За  месец април тя е била 1070 лева, 1047 лева през месец май и 1057 лева през юни. Нарастването на възнаграждението спрямо първото тримесечие на 2020 г. е с 3.7%. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 198 лв., а за частния – 1 015 лева. Спрямо второто тримесечие на 2019 година възнагражденията нарастват с 6.3%. в сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на тази година област Пазарджик е на 12-то място по показателя „средна брутна работна заплата“. Най- висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 822 лв., Враца – 1 208 и  София – 1 247 лв.

Предварителните данни на НСИ показват още, че наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта към края на юни 2020 г. намаляват с 2.8% спрямо края на март 2020 г., като достигат 58.3 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.7% (и достигат до 13.5 хиляди), а в частния сектор намаляват с 3.8% (достигат 44.8 хиляди) през второто тримесечие на 2020 година.

В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 3.5% или с 2.1 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е 4.7%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават съответно с 0.6.

Коментари