Общество

Поредните два санирани блока бяха въведени в експлоатация

Пазарджик Поредните два блока в Пазарджик получиха удостоверенията си за въвеждане в експлоатация след приключване на дейностите по Националната програма за енергийна ефективност по време на редовната пресконференция на кмета Тодор Попов.

 

В експлоатация бе въведена жилищна сграда на ул. „Стефан Караджа“ №11, вх. А, Б, В и Г. тя е с разгърната застоена площ от 11 907,96 кв. м. проектирането и строителството са на стойност 1 999 867,45 лв. с ДДС, и са дело на „СИГМА СТРОЙ“ ООД. Оценката на съответствие на разработения проект, строителният надзор и инвестиционен контрол са на стойност 54 871,87 лв. с ДДС са на ДЗЗД „ЕНЕРГО – ЮГ“. Другата многофамилна жилищна сграда е на ул. „Райко Алексиев“ №22, 24, 26 и 28. Разгърнатата й застроена площ е 6 253 кв. м. проектирането и строителството са на „ПЪТСТРОЙ“ ООД и са на стойност 1 100 784, 18 лв. с ДДС. Оценката за съответствие на разработения проект, строителният надзор и инвестиционен контрол – на „АТИ КОНСУЛТ“ ЕООД, на стойност 35 191, 88 лв. с ДДС. Кметът Попов допълни, че подписаните договори на сдружения на собствениците с Община Пазарджик за включване в програмата вече са 146, като не изключи възможността през тази година броят им да достигне 200.

Коментари