Общество

Опитите за самоубийство при мъжете през първото тримесечие – 100% успешни

Пазарджик Осемнадесет души в областта са опитали да отнемат живота си през първото тримесечие на 2016 година, показват данни на Регионалната здравна инспекция. Оттам уточняват, че същият брой суицидни опити са регистрирани през този период и на миналата година.

 

Проследяването на суицидната обстановка се извършва от РЗИ на база данните, подавани от Спешна помощ и отделенията по обща и клинична патология в лечебните заведения за болнична помощ в Пазарджишка област – информира главен експерт Ирина Атанасова – социолог, специализирал психология.

Анализът на обработените карти показва, че през първите три месеца на 2016 г. са регистрирани общо 18 суицидни опити (2015 г. – 18 бр). Завършили със смърт са 7 от тях (2015 г. – 6), а неуспешните опити са 11 (12).

Съотношението по полове от общия брой опити е: 33,3 % – мъже;  66,7 % – жени.

Разпределение по пол, предпочитан способ и реализирани/ нереализирани

При жените предпочитан използван метод за самоубийство е отравянето с медикаменти.

При 83,3% от парасуицидите (нереализираните опити) е използвано медикаментозно отравяне. Регистрирано е едно  реализирано самоубийство, използван способ – обесване.

При мъжете 100% от опитите са завършили с летален изход. Използваните  суицидни способи при мъжете са четири: обесване – 50%, хвърляне от високо – 16,7%, хвърляне под транспортно средство – 16,7%, удавяне  – 16,7%.

66,7% от хората, посегнали на живота си са от градовете на област Пазарджик,  33,4% са от селата. Наблюдава се увеличаване на суицидите в градовете.

Честотата на общо суицидните опити за първо тримесечие на 2016 г. се запазва както и през първо тримесечие на 2015 г.  

Разпределение на общо суицидните опити по семеен статус и пол:

Най-често опити за самоубийство през това тримесечие (реализирани и нереализирани) са правили несемейните жени  – 38,9%.  Следват омъжените жени – 22,2%, и семейните мъже – 16,7%. Отново е регистриран опит на  дете на разведени родители  – 5,6%. Опити са извършени и от разведени мъже – 5,6%, вдовци – 5,6% и несемейни мъже – 5,6%.

По трудова заетост: През това тримесечие водещи групи при общо суицидните опити са работещите мъже – 22,2%, следват работещите жени – 16,7%, домакините – 16,7%, пенсионери – 11,1%, учащи – 5,6% и безработни жени 5,6%.

По възраст: Най-често общо суицидни опити са извършили представители на възрастовата група  от 31 до 40 г. – 33,3%; до 18 г. – 22,2%; от 19 до 30 г. – 16,7%; с 5,6% са възрастовите групи от 41 до 50 г; от 51 до 60 г. -11,1% и над 60 г. -11,1%.

Коментари