Общество

Морбили – фокус-тема на работната среща на РЗИ със здравните медиатори в областта

Зачестилите случаи на морбили в страната и необходимостта от предприемане на превантивни мерки за ограничаване разпространението на заразното заболяване стана повод РЗИ Пазарджик да организира провеждане на работна среща със здравните медиатори от област Пазарджик днес.

 

Д-р Станева, директор на дирекция „Надзор на заразните болести“,  ще запознае присъстващите с етиологията, патогенезата и клиничната картина на морбилната инфекция. Акцент ще бъде поставен върху усложненията, профилактиката на заболяването и задължителната имунизация.

По време на дискусията ще се обсъдят проблемите и трудностите, които срещат общопрактикуващите лекари и здравните медиатори в усилията за откриване и имунизиране на неимунизирани деца и за ограничаване на инфекциозните заболявания./РЗИ/

Коментари