Институции Култура

За първите 4 месеца на 2023 РИМ Пазарджик е реализирал проекти за близо 40 000 лв.

Написано от ПЗИНФО

До края на месец април 2023 г. Регионален исторически музей – Пазарджик реализира три проекта, финансирани от Министерство на културата, съобщиха от институцията.

Първият е с наименование „Закупуване на оборудване за фондохранилищата на Регионален исторически музей – Пазарджик“, финансиран в размер на 11 690 лв. Закупено е допълнително модерно оборудване – метални системи (стелажи), 2 броя овлажнители, 5 броя влагоуловители и една транспортна количка.

Реализиран е и проект „Печатни издания, свързани с научно-изследователската работа на Регионален исторически музей – Пазарджик“, финансиран в размер на 6 900 лв.

Проектът финансира отпечатването на две научни издания на музея – Годишник на РИМ-Пазарджик, том 12 и етнографското изследване „Колекция пафти от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик“. Изданията са принос в развитието на българската история и в популяризирането на културно-историческото наследство, съхранено във фондовете на музея и могат да се закупят от музея и неговите обекти.

РИМ Пазарджик е получил и целева структурна подкрепа за осигуряване на оптимален климатичен режим за опазване на движимите културни ценности в размер 17 249,40 лв., с които Регионален исторически музей – Пазарджик заплати разходите си за природен газ и електрическа енергия в периода януари – април 2023 г.

Коментари