Институции Общество

Започва обществено обсъждане на допълнение на Наредбата за „паяка“

Пазарджик В Пленарна зала на Община Пазарджик днес ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения по Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.

 

Проектът беше публикуван в интернет страницата на Общински съвет Пазарджик на 10 май, заедно с мотиви за нея, доклад на управителя на БМ „Паркинги и охрана“ при Община Пазарджик Георги Шикерджиев, съдържащ

предварителна оценка на въздействието на нормативния акт и самата частична предварителна оценка.

Коментари