Институции Общество

Детска градина в Пазарджик ще е домакин на международна среща

Написано от ПЗИНФО

Екологични игри, сензорна пътечка, стрийт  фитнес, търсене на съровища и превръщане на Земята в щастлива планета са част от изненадите, които подготвят деца и учители от ДГ „Калина Малина“ за международна делегация по Еразъм проект „Малките стъпки“ оставят нисък въглероден отпечатък след себе си“  („Little footprints leave low carbon footprint behind“”).

Акцент се поставя върху екологичното възпитание  и формирането на екологична култура у децата от ДГ „Калина Малина“. На 27 и 28 април те ще демострират пред гостите по проекта знания за природата, за разделното събиране на отпадъци и за работа с материали за рециклиране. В програмата на международната среща са включени още  засаждане на дърво в двора на детската градина, състезателни игри с екологична насоченост, танци, музикални изненади и английски език. Дейностите са част от международния проект и вътрешните проекти, по които целогодишно работи детската градина.

 

Проект „Малките стъпки оставят нисък въглероден отпечатък след себе си“ („Little footprints leave low carbon footprint behind“) стартира през Октомври 2019 г. Координатор по проекта е Словения. Останалите страни участници са Латвия, Испания, Швеция и България. В основата на проекта е концепцията, че колкото по-малко замърсяваме природата, толкова по-малък въглероден отпечатък ще оставим след нас.   Темата за срещата , на която ДГ „Калина Малина“ е домакин е „Устойчиви практики, включващи играчки и игрови/арт материали“. Основната цел е да се постигнат дълготрайни промени в училищата и детските градини чрез споделяне на добри практики с екологична насоченост. Заложени са задачи за управление на отпадъците, насърчаване на креативни решения за повторно използване на отпадъчни материали, свеждане до  минимум на  нашето въздействие върху природата чрез по-ефективни решения за рециклиране (създаване на купчини компост, био градини, повторно използване на играчки и материали, престой на открито и др.).

Деца, учители, родители, представители на  образователни институции и местни общности се включват в дейности като разделно събиране на отпадъци, изработване на изделия и играчки от отпадъчни материали, акция за събиране на капачки, еко – парад и   използването на компостер за био отпадъци, който е поставен в двора на детската градина.

Участниците в проекта виждат устойчивото развитие като единствения успешен метод за развитие на бъдещето. Всички решения и практики, доказали своята ефективност, ще бъдат използвани в училищата и детските градини в дългосрочен план.

Коментари