Институции Общество

В региона стартира извънредна имунизационна кампания срещу морбили

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Към 12.09.2019 г. в област Пазарджик са регистрирани 33 случая на заболели от морбили деца, всички от така наречените „рискови групи“.

Морбили е заболяване, което може да доведе до тежки усложнения.Задавайки въпроса задължителна ли е имунизацията, е важно да се помисли, какво би се случило, с децата от тези рискови групи и морбили продължи да се разпространява като епидемия.

Извънредната кампания се провежда в изпълнение на Заповед на Министъра на здравеопзването РД 01–257/05.09.2019 г. на основание чл. 59, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за здравето и е приоритетна задача, която следва да бъде изпълнена, за да се предотврати риска от разпространение на заболяването в областта и страната.

За извънредната ваксинация не всички ОПЛ са уведомени. Връчени са предписания на 37 практики, които са с най-голям брой деца от рисковите групи. Тези практики покриват част от ромските махали в Пазарджик, Велинград, Пещера, Септември, Панагюрище, Ракитово. Получени са необходимите количества ваксини и се разпределят.

РЗИ изпрати уведомителни писма до Областен управител, кметове на общини, РЗОК и председателя на Сдружението на ОПЛ за област Пазарджик. Същите ще получат и списъци с определените практики след получаване на първите резултати от изпълнението.

РЗИ проведе срещи със здравните медиатори за оказване на съдействие на ОПЛ при осъществяване на имунизационната кампания.

При необходимост ще бъдат включени и медицински специалисти от здравните кабинети в детските градини и училищата.

За успешното протичане на кампанията обаче е необходимо и широка обществена и медийна подкрепа, а не изтъкване на различни причини срещу ваксинирането.

 

Коментари