България Институции

Все повече доброволци желаят да участват в кампанията „Да изчистим България заедно”

Пазарджик

По официални данни Пазарджик е една от петте области в страната с постоянен ръст на доброволците от първата кампания през 2010 до 2015г. През 2012 и 2013г. областта е  сред първите по активност на училищната мрежа. Това каза областният управител Гинче Караминова по време на работната среща с еколозите на общини и ръководители и представители на държавни институции по повод подготовката и реализацията на кампанията „Да изчистим България заедно”, която тази година се провежда в събота на 4 юни. Караминова призова за активност от страна на общините и институциите и осигуряване на необходимите материали и техника за всички доброволци, които желаят да подкрепят кампанията „Да изчистим България заедно”.

Акции по почистване на горски територии, природни местности, паркове, градинки и междублокови пространства са организирани на територията на всички общини. Постъпили са заявки за участие от доброволци, училища, фирми и организации. Общините  получиха чували и ръкавици осигурени от МОСВ, ЕКОПАК България и Euromaster, те бяха доставени безвъзмездно до 12-те общински центъра на областта. В края на работната среща, областна администрация предостави на всички общини и ваучери за гориво, всеки на стойност 20 лв., които са осигурени от ПУДООС и ще бъдат използвани единствено за извозване на събрания отпадък по време на кампанията.  Транспортираните до депата отпадъци в деня на голямото чистене няма да бъдат облагани с такси.

Областният управител и служителите на администрацията ще чистят замърсени територии в района на парк „Писковец” в гр. Пазарджик, служителите на РДГ организират акция по почистване на р. „Яденица”, РЗИ Пазарджик – района около инспекцията и акции по кметствата в областта, РИОСВ Пазарджик – местността „Св. Марина” в землището на село Варвара.

Информация за събраните и депонирани количества отпадък, и брой на доброволците ще бъде събирана и обобщавана за област Пазарджик в деня на кампанията от служители на РИОСВ и областна администрация Пазарджик.

Коментари