Общество

Близо половината население на областта влиза в интернет поне веднъж седмично

Увеличение с над 10% на ползващите интернет домакинства отбелязва статистиката за 2016 г., спрямо предходната година. Предоставените от отдел „Статистически изследвания – Пазарджик” данни показват, че достъп до интернет в домовете си имат 60.7% от домакинствата в област Пазарджик, при средно 63.5% за страната. По този показател област Пазарджик се нарежда на 12-о място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 73.8%, Русе – 72.5% и Враца -70.8%, а най-малък в област София – 47.5%.

 

49.2% от населението между 16 и 74 години ползва интернет всеки ден или поне веднъж седмично, което е с 9.4% повече в сравнение с 2015 г. По този показател областта се нарежда на 20-о място в страната.

Значителни са различия статистиката отчита при редовно използващите интернет през 2016 г. по образование. Докато 88.7% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 19.5% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите й. Редовно използващите интернет със средно образование са 49.0%.

Резултатите показват още, че през 2016 г. относителният дял на лицата от областта, използващи услугите на електронното правителство в България е 23.6% при средно 18.4% за страната. В отделните области този дял варира между 32.7% за област Перник и 1.8% – за област Разград. При взаимодействието с публичната администрация и местното самоуправление чрез интернет се наблюдава увеличение от 15%.

Коментари