Общество

БЛАГОДАРЯ в Деня на доброволеца

Написано от ПЗИНФО

На 5.12. 1985 година за първи път по инициатива на ООН се чества Деня на доброволеца, когато световната организация кани правителствени и неправителствени организации да кажат „БЛАГОДАРЯ” на доброволците и да дадат гласност на дейността им.Доброволците не остават безучастни към хора изпаднали в нужда. Те вярват, че протегната ръка може да променя съдби и да докосва животи.

Светът през 2020 година бе белязан от пандемията COVID – 19. Той постави целия свят пред изключителни трудности – както населението, така и различните сектори на социално-икономическия живот – здравеопазване, икономика, образование и много, много други.

По целият свят организацията работи в среда, която става все по-разнородна, разединена и непредвидима.

Международният ден на доброволеца е чудесен момент да изкажем освен благодарност и заслужено признание  към всички наши доброволци, които подкрепиха през годината хората, имащи нужда от помощ и съчувствие в тежък за тях момент. Пожелаваме им много здраве, сили и вдъхновение за успешна реализация в тяхната хуманна и благородна дейност. Специално искам да изразя своята и на ръководството на БЧК благодарност към младите хора, защото те са потенциал не само на  организацията, а най-вече на България с придобитите знания и подготовка свързана с развитие на капацитет  за ограничаване на въздействията и пораженията върху хората в кризисни ситуации.

От името на БЧК Пазарджик пожелавам на всички спокойно и щастливо посрещане на коледните и новогодишни празници.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Коментари