Общество

Законът за здравословни и безопасни условия на труд най-нарушаван през 2013 г.

Пазарджик Около половината от констатираните нарушения в предприятия в областта са по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Това е станало ясно по време на последното заседание за годината на Областния съвет по условия на труд, съобщиха от Областна администрация.

На заседанието, проведено под председателството на зам.-областния управител Юмер Хамза, са разгледани отчетът за дейността на Дирекция „Инспекция по труда” Пазарджик за 2013 г., планът за работа на дирекцията за следващата година и актуални данни за динамиката на трудовия травматизъм в областта. Информацията е представена от директора на Инспекцията по труда, инж. Васил Мезов.

Според отчета, през 2013 г. служители на инспекцията са извършили 1386 проверки. Проверени са 1121 предприятия, от които 314 за пръв път. Наетият персонал в тях е 30 011 работници и служители. Констатирани са 6 292 нарушения. От тях 3 632 са по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 2 639 – по Кодекса на труда, 2 -. по Закона за насърчаване на заетостта и 19 – по Закона за държавния служител.

През отчетния период са съставени 280 акта за установяване на административни нарушения. Съставените актове за здравословни и безопасни условия на труд са най-често във връзка с липсата на документация, непроведен инструктаж или обучение, нарушения по вътрешно нормативните актове, експлоатация на необезопасени машини и съоръжения идр.

Планът за работата на инспекцията през 2014г. е структуриран в 11 мерки, по които се предвижда да бъдат реализирани над 700 проверки.

Коментари

Остави коментар