Институции

За пръв път лекарският съюз ще участва в регулацията и контрола на медицинските дейности с НРД-2015

На 29 декември избраните членове от УС на БЛС подписаха НРД-2015 след като Надзорният съвет на касата се съгласи да приеме всички искания на съсловната организация. През последните дни двете страни продължиха преговорите по всички параметри, за които Съборът постави под условие подписването на рамковия договор. С активното съдействие на МЗ, различията бяха преодолени, за което министър Москов поздрави и двете институции.

Кирил Ананиев, председател на НС на НЗОК, също изрази задоволството си от постигнатото съгласие и каза пред медиите, че през следващата година не се очаква намаляване на обеми, каквато бе първоначалната прогнозата на надзорниците, заради което те отхвърлиха предложенията на БЛС. Той обясни, че е постигнат компромис и при появата на преразход по определени дейности няма да се пипат обемите, а ще се коригират цените. Това обаче ще става след съвместно решение на БЛС и НЗОК, и то като се гледа всеки месец поотделно. Д-р Райчинов обясни, че не става дума за намаляване на цени, а по-скоро за регулация на дейностите, там, където има драстично увеличение, в разрез с добрата медицинска практика. „За първи път оганизацията поема ангажимент за контрол, съвместно с касата, там, където има нередности – каза той. Това ще бъдат гъвкави механизми, така че ние искрено се надяваме, че ще успеем месец за месец, ако трябва и на тримесечие, тези корекции да се вършат своевременно, така че да няма намаление на цени. Корекция на цени ще има само в случаите, когато предложените от лекарите и от касата механизми не сработят. Ако системата продължава да изработва дефицит, като се вършат дейности, които не са толкова необходими за здравето на пациента, ще има корекция на цени. Ако лекарите работят съвестно и изпълняват лечебните си задължения, такава корекция няма да се случи – каза още той.

В допълнение, управителят на НЗОК д-р Р.Тодорова каза, че законът задължава касата да следи ежемесечно какво се случва с парите й. Сега това ще прави и БЛС. Бюджетът за 2015 г. е с около 250 млн. лв. по-голям, отколкото този за 2014 г.- добави тя и обясни, че идеята на финансовото и на здравното министерство е следващата година да бъде по-спокойна от 2014 г., за да могат да се случат реформите. Не са намалени обемите и средствата, с които работиха договорните партньори през тази година – увери тя. Трябва обаче поне половин година, в която работните групи да изработят правилата, наредбите и промените в законите, с които да тръгнат и промените в сектора./БЛС/

Коментари

Остави коментар