Общество

За първи път фирма иска да финансира обучението на ученици в Пазарджик

Пазарджик На  провелото се днес заседание на Комисията  по заетостта  към Областния съвет  за развитие бе обсъден  и приет проектът за държавен план-прием за професионалното образование и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2014/2015 година, изготвен от Регионалния инспекторат по образование.

Заявените нови специалности тази година са: професия „Реставратор” – специалности „Конструктивна реставрация” и „Декоративна реставрация” в ПГСА гр. Брацигово, професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост” -специалност „Производство на хляб, хлебни изделия и сладкарски изделия” в ПГХХТ гр. Пазарджик, професия „Ресторантьор” – специалност „Кетъринг” в ПГХВТ „Ат. Ченгелев” гр. Пещера

Общо 27 училища от област Пазарджик са заявили желание през учебната 2014/2015 година да осъществят прием на ученици по професии след 7 и 8 клас. От тях 17 са професионални гимназии, две средно общообразователни училища, три помощни, едно оздравително, една прогимназия и едно възпитателно училище интернат.  Проектът на държавния плен-прием бе представен от началника на инспектората по образование Валентина Кайтазова. Той е изготвен на база реалните потребности от кадри и след проведени срещи на експерти по професионално образование с представители на Бюрата по труда от област Пазарджик. Основната цел е реализиране на балансиран прием, съобразен с местните икономически и социални условия, програмите и плановете за развитие на общините.

За пръв път има заявен интерес от местна фирма – ММ Механикс ООД, към професията „машинен техник” със специалност „машини и системи с ЦПУ” в Професионалната гимназия по механоелектротехника в гр. Пазарджик. Фирмата поема финансирането на паралелката, осигурява стаж и практика по време на обучението и професионална реализиция след завършване на средното образование.

През тази  учебна години формите „задочно”  и „вечерно” обучение са застъпени  в по-голяма степен в сравнение  с предходната. Целта е да  се даде възможност на по-голям брой младежи и девойки да продължат обучението си и да получат професионална квалификация.

Пресцентър Областна администрация

Коментари

Остави коментар