Институции

За десет години самоубийците в областта намалели близо три пъти

Пазарджик Близо три пъти са намалели суицидните опити в областта за последните десет години (2004-2013 г.), отчита Регионалната здравна инспекция в Пазарджик.

Реализираните самоубийства през миналата година, според статистиката, са 19 (със 7 по-малко в сравнение с 2012 г.), а нереализираните – 38 (с 4 по-малко). През 2004 г. са регистрирани 154 опита за самоубийство, 38 от които успешни.

Като водещ суициден метод през миналата година експертите отчитат отравянето с медикаменти – в 62,5% от случаите. Други методи са обесване – 23.2%, огнестрелно оръжие – 7.1%, отравяне с химични вещества – 3.6%, хвърляне от високо и хладно оръжие – по 1.8%.

Почти половината от парасуицидите са с демонстративен характер – 47.7%. Тенденцията по-често на живота си да посягат жители на градовете продължава – 75%, а водеща групи в суицидните опити са семейните хора – 55.3%.

Разпределени по трудова заетост, през 2013 годината първо място заема групата на безработните жени, следвана от работещите мъже, учащи (девойки) и работещи жени. След тях се нареждат: мъже- пенсионери, домакини, учащи (младежи), жени и накрая безработни мъже.
Разпределени по възраст, през 2013 г. водеща в опитите за самоубийства (реализирани и нереализирани) е възрастовата група до 18 г. – 19,7%.  На второ място със 17,9% са възрастовите групи 19-30 г. и 41-50 г.
Най-често място за извършване на опит за самоубийство е домът.
Като цяло се наблюдава задържане  честотата на суицидните опити в област Пазарджик – 0,2 на 1000  души, и в частност на реализираните самоубийства -0,1 на 1000.
Тинейджърите продължават  да са една от водещите суицидни групи. За съжаление, има регистрирано 1 самоубийство в тази група през годината.
Друга  рискова група, очертала се в хода на изследването са млади ромки. Като причини за опитите си посочват любовни разочарования, несподелена любов, конфликти с родители, страх от наказание. Това говори за демонстративен характер на опитите и невъзможност за справяне с кризисни житейски ситуации.
Други рискови групи през годината са млади безработни жени  и самотни пенсионери.
Запазва се по-честият брой на самоубийствата в градовете, където нивото на стрес е по-високо, самотата е често срещано явление и общуването е ограничено.

Суицидната ситуация в област Пазарджик се проследява  от РЗИ още от 2004 г. насам. Данните се обобщават в годишен анализ по изпълнение на Регионална програма за психично здраве и суицидопрофилактика, разработена и реализирана от Здравната инспекция.

Коментари

Остави коментар