Общество

Вторите деца по-скъпи от първите и третите

69 милиона лева повече е предвидило Министерството на труда и социалната политика през тази година за изплащането на помощи за деца и семейства.

За второ дете помощта става 50 лева, а за първо и трето дете сумата остава без промяна – 35 лева.

Ефектът от тази мярка ще е положителен, прогнозира ресорният заместник-министърЛазар Лазаров:

Малкоповече от 282 000 деца, за които размерът на тази помощ ще бъде увеличен. Размерът на добавките за деца с увреждания също ще бъде увеличен значително. През последните 3 години размерът на месечните добавки за деца с трайни увреждания беше забранен на 189 лв. Ние възстановяваме определянето на този размер като 70% от минималната работна заплата и размерът на помощта ще бъде 240 лева./БНР/

Коментари

Остави коментар