Общество

Вижте кои проекти в област Пазарджик ще финансира Публичната инвестиционна програма

София Както ПЗИНФО ви информира, днес правителството одобри проекта на постановление за одобрените проекти по Публичната инвестиционна програма. По-надолу ви предлагаме одобрените проекти по общини. Средствата за западния обиколен път и отсечката от АМ”Тракия” до Пазарджик не са в този списък, тъй като ще се изпълняват от агенция „Пътна инфраструктура”.

ОБЛАСТ / НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ОБЩИНА БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА (в лв)

Реконструкция и подмяна на улична и водопроводна мрежа по ул. „Антонивановци“ и отклонение по ул. „Ат. Кънев“, ул. „М. Карлюков“ и ул. „Д. Цурев“, гр. Батак

община Батак

982 274

Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел за представяне и експониране на местното културно наследство на община Белово в УПИ VI – пл. „Освобождение“ в гр. Белово

община Белово

240 000

Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари, обществени зелени площи и рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в гр. Брацигово – ул. „Борис Чулков“,ул. „Данаил Юруков“, ул.“Антон Ашкери“, ул.“Борис Томчев“

община Брацигово

300 000

Ремонт и реконструкция на Народно читалище „Васил Петлешков“ – 1874″, гр. Брацигово

община Брацигово

430 000

Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна зала УПИ II – Училище в кв. 45 по РП – с. Бяга

община Брацигово

470 989

Направа бордюри, тротоари и цялостно преасфалтиране на улици в гр. Велинград

община Bелинград

1 000 000

Водоснабдяване на с. Чолакова – външен водопровод

община Bелинград

280 000

Подобряване на енергийната ефективност на Дом за лица с физически увреждания в УПИ I, кв. 27 – с. Щърково

община Лесичово

296 438

Подобряване и реновиране на градската среда на територията на гр. Пазарджик – съдържа 9 подобекта

община Пазарджик

3 741 565

Реконструкция на ул. „Йордан Ковачев“, гр. Пещера

община Пещера

797 275

Реконструкция на ул. „Васил Петлешков“, гр. Пещера

община Пещера

597 029

Ремонт на улици в селата от община Пещера – с. Радилово и с. Капитан Димитриево

община Пещера

200 000

Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със свободното време и спорт чрез изграждане на спортни площадки на територията на община Септември – спортна площадка УПИ I, кв. 64, с. Карабунар

община Cептември

135 900

Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със свободното време и спорт чрез изграждане на спортни площадки на територията на община Септември – спортна площадка УПИ VII, кв. 64, с. Ветрен

община Cептември

137 200

Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със свободното време и спорт чрез изграждане на спортни площадки на територията на община Септември – спортна площадка УПИ I, кв. 39, с. Виноградец

община Cептември

186 000

Комбинирана спортна площадка УПИ I – магазин, парк, кв. 29, с. Бошуля

община Cептември

38 500

Рехабилитация на път PAZ1205/III-8402 Виноградец- Церово/-Славовица-Долно Вършило- /III-3704/ от км. 6+670 до км. 13+400

община Cептември

400 000

     
     

Централно водоснабдяване на с. Долно Вършило и вилна зона в местностите „Пражара“ и „Андрея“

община Cептември

400 000

Ремонт на градска минерална баня в гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс

община Cтрелча

450 000

Изграждане на басейн към естествен извор „Банчето“ и обособяване на балнеоложки комплекс

община Cтрелча

200 000

Обновяване и модернизиране на физкултурен салон – НУ „П. Хилендарски“ , гр. Стрелча

община Cтрелча

75 000

Реконструкция водопроводна мрежа гр. Стрелча – Подобект „Р-я на водопроводна мрежа гр. Стрелча на ул. „Трети март“, ул. „Победа“, ул. „Мир“, ул. „Труд“ в ромския квартал

община Cтрелча

450 000

 

На снимката: Карта на разпределение финансирането по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

Легенда: Червена точка – проекти с директно финансиране през ПИП

 

     
     

Коментари

Остави коментар