Общество Политика

Велинград е домакин на заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Регионално развитие”

Велинград Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева откри Тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. На заседанието присъства зам. областният управител ан Пазарджик Диана Варникова.

Министър Терзиева отчете, че по оперативната програма са сключени 1085 договора с обща стойност на договорените средства в размер на 3,101 млрд. лева, което представлява 99 % от бюджета на програмата. Разплатени са средства в размер на 1,734 млрд. лева, което представлява 56 % от размера на договорените средства и 55 % от бюджета на програмата.

През оставащите малко над 2 години до края на настоящия програмен период акцентът ще бъде върху интензивна работа по изпълнение на сключените договори и по верифициране и сертифициране на извършените разходи. За да има краен положителен резултат следва да се разплатят и верифицират още над 1,300 млрд. лева, каза Терзиева. Сериозно предизвикателство пред Министерството на регионалното развитие и Управляващия орган ще бъде застъпването на двата програмни периода и управлението на две оперативни програми през 2014-2015 г., допълни министъра. 

Бих искала да подчертая, че като министър на регионалното развитие, изразявам своята подкрепа за това броят на градовете да бъде запазен на 67 в ОП „Региони в растеж”, подчерта в своето изказване Терзиева.  Разбира се, по-висока тежест ще бъде предоставена на двигателите на растеж като понастоящем министерството финализира методика за разпределение на финансовия ресурс по градове. Моделът за финансово разпределение предвижда възможност в средата на програмния период /2018 г./ актуализация и преразпределение на финансовия ресурс към по-активните градове. Това ще бъде възможно след извършване на средносрочна оценка за изпълнението на ОПРР 2014-2020 и усвояването на индикативните бюджети за всеки град. По този начин от активността на всеки град ще зависи дали ще се възползва от този допълнителен ресурс.

Министър Терзиева се ангажира методиката да бъде утвърдена след съгласуване с един от основните партньори – националното сдружение на общините.  Нашата основна цел е свързана с навременното стартиране на официалните преговори със службите на ЕК и своевременното одобрението на Оперативна програма „Региони в растеж“ от Комисията, за да започне реалното й изпълнение на възможно най-ранен етап през 2014 г., завърши своето изказване Терзиева.ЕК приема за допустим проекта за Северна скоростна тангета, което означава, че по ОП „Регионално развитие” няма да загубим нито лев през 2013 г., заяви министър Терзиева на брифинг за медиите. Надявам се до нова година проектът да бъде окончателно одобрен. Стойността на безвъзмездната финансова помощ за Северна скоростна тангента е 120 млн. евро. През 2014 г. по програмата се прогнозира да бъдат разплатени близо един милиард лева.  По отношение на ОП „Региони в растеж” министърът уточни, че индикативният бюджет на програмата с включено национално съфинансиране е близо 1,4 млрд. евро. Рехабилитацията на първи, втори и трети клас пътища ще бъде допустима по програма „Региони в растеж”, при условие, че отсечките правят връзка към основните европейски транспортни коридори, посочи Терзиева. За инвестиции в пътна инфраструктура по програмата са предвидени близо 170 млн. евро. 

Коментари

Остави коментар