Институции

Васил Малинов е новият окръжен прокурор

Пазарджик, София

Васил Малинов е новият окръжен прокурор на Пазарджик, става ясно след заседание на Висшия съдебен съвет.

В конкурса за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура – Пазарджик се включиха четирима кандидати – досегашният зам.-административен ръководител Васил Малинов (прокурор във ВКП и ВАП), Георги Кацаров – Районна прокуратура Пазарджик, Радослав Бакърджиев – Районна прокуратура Пазарджик и Стайко Иванов – Районна прокуратура Елхово.

След проведеното електронно гласуване, с 18 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържал се”, Васил Малинов се назначава на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура – Пазарджик.

Коментари

Остави коментар