Общество

В Стрелча залесяват с европейски пари

Стрелча Кметът на община Стрелча Иван Евстатиев подписа договор за залесяване на неземеделски земи на стойност 636 414, 09 лв. 

Договорът е с Държавен фонд „Земеделие” по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година. Проектът „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча” е на обща стойност 636 414, 09 лв. Предстои да бъдат залесени 673, 18 дка широколистни гори.

Инвестицията трябва да бъде реализирана за срок от 24 месеца от датата на получаване на финансовата помощ.

Първата дейност включва презасяване или презасаждане в срок от 12 месеца за всяка една от следващите залесяването 3 календарни години, но не по- късно от 15- ти август 2015.

Втората- отглеждане в срок от 12 месеца за всяка една от следващите залесяването 5 календарни години, но не по- късно от 15- ти август 2015.

Предстои да стартира процедура за избор на фирма- изпълнител. 

Коментари

Остави коментар