Общество

В Стрелча за спокойни за зимата

Стрелча Кметът Иван Евстатиев е предприел всички необходими мерки за осигуряване на нормална проходимост при зимни условия на републиканската, общинската и уличната мрежа на територията на общината, както и на централна пешеходна зона.
Община Стрелчаима сключен  договор с предмет : Зимно поддържане през зимен сезон 2013/2014 г.  и 2014/2015г. на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр.Стрелча, с.Дюлево, с.Смилец, с.Блатница с.Свобода), общинска пътна мрежа на община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа, преминаващи през град Стрелча, както следва:

Републикански пътища в границите на гр.Стрелча с обща дължина 3,237 км. по класове пътища както следва:Път гр.Копривщица – Кръстевич с обща дължина -3,087 км.

Път с.Белица – гр.Панагюрище – гр.Стрелча с обща дължина – 0,150км.

Общинска пътна мрежа в Община Стрелча с обща дължина 15,80 км. Път  Панагюрище-Левски – Панагюрище- Стрелча – мина Радка- Свобода -гр.общ.Стрелча-Пазарджик) – Росен –  дължина 11,20км

Път Смилец – Свобода-  дължина 4,00 км.

Път Дюлево – ЖП спирка Дюлево дължина 0,600км

Уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр.Стрелча, с Дюлево, с.Смилец, с.Блатница с.Свобода) с обща дължина около 35,00 км.

Плащането по този договор ще стане за реално извършена работа, отчетена с фактура и протокол за извършената работа.

                                                                            

Коментари

Остави коментар