Общество

Три села в беловско без ефирна цифрова телевизия

Белово В община Белово се оплакват от липсата на цифрова телевизия. От общинската администрация информираха,че при тях са постъпили конкретни сигнали за липса на сигнал на наземна цифрова телевизия. Община Белово е уведомила своевременно за проблема Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). 
От КРС са отговорили на местната управа, че населените места от община Белово попадат в зона на обслужване „Пловдив“, за която са определени 25-ти, 35-ти и 41-ви телевизионни канали за наземно цифрово телевизионно излъчване.

Най-близко разположените предавателни станции са ТВРС „Белово“ (35-ти и 41-ви телевизионни канали) и ТВРС „Пазарджик“ (25-ти, 35-ти и 41-ви телевизионни канали).
Съгласно информацията, предоставена в КРС от предприятията, притежаващи разрешения за наземно цифрово телевизионно разпръскване – „НУРТС ДИДЖИТЪЛ“ ЕАД и „ФЪРСТ ДИДЖИТЪЛ“ ЕАД, за с.Голямо Белово не е осигурено покритие, а за с.Сестримо е осигурено по-малко от 30% покритие с наземна цифрова телевизия.
На пети и шести ноември служители на КРС са извършили измервания със специализирана измервателна апаратура в няколко точки от територията на община Белово за регистриране на нивата на приеманите цифрови телевизионни сигнали. Проверката  е показала, че за Белово и Момина Клисура – регистрираните нива на сигналите са достатъчни за приемане на наземна цифрова телевизия. В Дъбравите – частично покрито с наземна цифрова телевизия в зависимост с релефа и видимостта към предавателните центрове, а за селата Голямо Белово, Сестримо и Габровица – не е възможно приемане на наземна цифрова телевизия.

В рамките на своите правомощия КРС е уведомила за проблема предприятията „НУРТС ДИДЖИТЪЛ“ ЕАД и „ФЪРСТ ДИДЖИТЪЛ“ ЕАД, отговорни за осигуряване на покритие с наземно цифрово разпръскване на телевизионни сигнали. За постигнато покритие на този етап за всяко населено място от община Белово бихте могли да се информирате на интернет страниците на горепосочените предприятия.

Коментари

Остави коментар