Общество

Тази нова година сме изразходвали повече ток от миналата

EVN България отчита по-високо потребление на електроенергия по време на новогодишните празници тази година в сравнение с миналогодишнитестойности. Диспечерските данни на дружеството показват, че за периода 30 декември – 1 януари 2014 г. включително клиентите в Югоизточна България са консумирали общо 85 021 000 киловатчаса електроенергия.

Тези стойности са по-високи с близо 1,3% спрямо потреблението през същите дни година по-рано, когато са консумирани общо 83 957 000 киловатчаса.
Върховото потребление в посочения тридневен период е било регистрирано между 18:00 и 19:00 ч. на 31 декември 2013 г. Тогава са регистрирани 1 729 000 киловатчаса консумирана електроенергия, сочат диспечерските данни на дружеството. За сравнение върховото потребление година по-рано е било регистрирано също на 31 декември – 1 753 000 киловатчаса консумирана електроенергия в рамките на един час.
EVN България напомня, че важно значение за консумацията на електроенергия и за стойността на фактурата има режимът и интензивността на потребление при всеки клиент, както и фактори като: ефективната изолация на стените и уплътняване на врати и прозорци, видът и броят на използваните уреди и техния клас на енергийна ефективност, броя помещения в жилището, които се отопляват, броят живущи в жилището и др. Важно за всеки клиент е периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от електромера.

Коментари

Остави коментар