Тагкоито н неприятна миризма и неприятна гледка на живеещите наоколо