Общество

Стрелчани ще гасят горите по проект

Стрелча Два язовира са част от проект за гасене на пожари в община Стрелча.

От общинска администрация съобщиха, че кметът Иван Евстатиев е подписал договор за реконструкция и изграждане на съоръжения са гасене на горски пожари.

Финансовата помощ се отпуска по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и е в размер 292 227,52 лв.

Със сумата ще бъде финансиран Обект „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари на язовир, находящ се в землището на село Блатница, община Стрелча – 144 372,44 лв.” и Обект „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари на язовир, находящ се в землището на село Дюлево, община Стрелча – 108 561,67 лв.”. Останалата сума е одобрена за строителен и авторски надзор и за изготвяне на инвестиционен проект.

Инвестицията трябва да бъде извършена в срок от 24 месеца от получаване на финансовата помощ.

Коментари

Остави коментар