Общество

Стартира вторият етап от ремонта на гарата

Пазарджик Със символична първа копка в сряда ще стартира обект „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – ІІ-ри етап“, част от Проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T-мрежата“,

съобщават от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“. Основната цел при реализиране на обекта е пълно архитектурно обновяване на приемното здание.

Стойността на сключените договори възлиза на над 4 млн. лева с ДДС. Съфинансирането е от Европейски фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Коментари

Остави коментар