България

Стартира втора фаза от Национална кампания „Да създадем заедно България 2020“

От 23 април 2015 г. стартира фаза II от Национална кампания „Да създадем заедно България 2020“ в Пазарджишка област.

Целта на инициативата е да се представи на потенциалните бенефициенти анализ с „карта“ на най-често срещаните предложения получени от гражданите за подобрение в общините от Пазарджишка област и възможното им реализиране по Програмите през програмен период 2014-2020.

Първият етап от кампанията в областта се проведе от 18-ти март до 3-ти април 2015 г., в който период екипът на Областен информационен център – Пазарджик анкетира 292 участници. Анализът от анкетите показва, че 51 % желаят инфраструктурни подобрения /подмяна на ВиК, улици, паркове и др./, 21 % създаване на работни места, 11 % създаване на нови социалните услуги и подобряване работата на действащите, а останалите 13 % са дали други предложения като: развитие на селски туризъм, промени в образователната система, използване на геотермална енергия за обществени сгради, залесяване на горите, подпомагане на МСП, видеонаблюдение в градовете и др.

Втората фаза на серията от събития ще се проведе в периода от 23-ти до 30-ти април 2015 г. По време на срещите ще се представи анализът на предложенията от първата фаза в областта и възможностите за тяхното реализиране през настоящия програмен период 2014-2020.

Кампанията на информационните центрове ще приключи със серия специални събития във всички областни града в Деня на Европа – 9-ти май.

График на всички предстоящи събития е публикуван в секция „Календар“ на единния портал www.eufunds.bg.

Коментари

Остави коментар