Общество

Стартира Националната кампания „За чиста околна среда 2014 г.”

Общини, кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси имат възможност до 21 февруари да се включат с проекти в Националната кампания „За чиста околна среда 2014 г.”. Темата е „Обичам природата – и аз участвам”.

Проектите на общини и кметства ще бъдат финансирани с до 10 000 лева, а до 5000 лева ще бъдат отпуснати на училища и детски градини. Допустимите дейности в проектите за общините са залесяване с дървета, храсти и цветя на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане или ремонтиране на детски площадки, спортни съоръжения и др. проектите на училищата е желателно да са обвързани пряко с учебния и/или възпитателен процес и предвидения учебен материал, особено в раздел природа, човек и природа, опазване на околната среда, природни ресурси, биоразнообразие и др.

Кампанията е на Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Коментари

Остави коментар