Институции

Стартира най-голямата изложба на успешни проекти по оперативните програми в страната

Пазарджик

Изложението ще се проведе в периода 24-28 ноември 2014 г. на територията на всички общини в страната, като във всяко населено място ще бъдат показани значими проекти от съответния район. Планирани са над 250 отделни изложби, представящи близо 2000 проекта, реализирани по оперативните програми през първия програмен период на страната ни като член на Европейския съюз.

Кампанията ще премине под мотото „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“ Целта на поредицата изложби е да покаже добрите примери, които ще бъдат основа в бъдещата работа по новите оперативни програми за периода 2014 -2020 г. По време на кампанията ще се проведат множество информационни събития и изнесени щандове, на които ще бъдат предоставяни информация и материали за предстоящите възможности за финансиране на проекти с европейски средства.

В гр. Пазарджик изложбата ще бъде разположена от 9:00 до 17:30 ч. пред информационния център за граждани на община Пазарджик, а при лоши метеорологични условия ще може да бъде разгледана във фоайето на Пазарджишка община. В останалите градове от областта, екипът на ОИЦ – Пазарджик ще разлепи на информационните табла в съответните общини плакати, на които ще бъдат показани част от изпълнените проектите в изложението.

Инициативата е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. Това е четвъртата национална кампания на мрежата за тази година. В средата на 2015 г. е планирана нова мащабна кампания, която ще бъде насочена изцяло към оперативните програми през програмен период 2014-2020 г.

Коментари

Остави коментар