Институции Общество

„Спри и се прегледай” до октомври

Пазарджик Продължават скрининговите изследвания по проект „Спри и се прегледай”, чийто краен срок бе удължен до 21 октомври 2014 г.

В началото на тази година се подписаха нови договори с четирите лечебни заведения в област Пазарджик, работещи по проекта.ДКЦ „Хигия” ООД, „Диагностично-консултативен център 1” ЕООД  /„Здраве”/ в гр. Пазарджик,  МБАЛ „С. Николов” гр. Панагюрище и МЦ „ЕЛСЕМ” ЕООД гр. Стрелча ще продължат да извършват  безплатни скринингови изследвания до 21 септември 2014 г.

От началото на проекта до 28 януари в Пазарджишка област са извършени 1139 прегледапо трите локализации – рак на маточната шийка, рак на млечната жлеза и колоректален рак. От тях: в Пазарджик – 1012, в Панагюрище – 124 и в Стрелча – 3.

Към момента повторни покани със срок до 31 март 2014 г. получават лица, избрани от Националния скринингов регистър, попаднали в трета селекция и неявили се на преглед. Предстои извършване на допълнителни селекции от граждани.

Общо в страната по проекта  са осъществени 38 521 прегледа.

Макар към момента не всички, подлежащи на скрининг лица да са се изследвали (общо изпратени 15516 бр. покани до целевите групи), здравните специалисти отчитат добро включване на Пазарджишка област в проекта, сравнено с други големи области в страната (например в София област има извършени 1275 прегледа). 

Известни са трудностите при стартиране на проекта: смяната на ръководни екипи, малкият брой включили се с регистрация ЛЗ от областта, забавянето на поканите от фирмата-доставчик, кратките срокове за реализация на прегледите, трайно отсъстващи от страната лица, получили покани. Освен това мнозина извършват своите прегледи в лечебни заведения извън нашата област, тъй като подлежащите на скрининг лица имат възможност да се прегледат във всяко лечебно заведение, регистрирано в системата.

Макар поканените лица да са в пъти повече от извършилите своите скринингови прегледи, не може да не се отчете положителният ефект от проекта: ранно откриване и диагностициране на изменения при здрави хора, преди тези изменения да се превърнат в същински рак; насочването към допълнителни изследвания и лечение. Проектът предостави възможност на хората, включително на здравно неосигурените, да проверят своя здравен статус, нещо което не е било приоритет за тях.

Безспорно постижение на проекта е и стартирането и работата на електронната система Национален скринингов регистър и система за известяване, който дава възможност за многобройни справки и анализи от екипа за управление на проекта, регионалните координатори и координаторите на национално ниво.В системата са регистрирани над 150 лечебни заведения от страната, 127 имат договор с МЗ като изпълнители на скринингови прегледи, а останалите са в по-ранни фази на регистрация. Над 400 медицински специалисти са регистрирани по трите програми.

Организаторите очакват удължаването на проекта да доведе до по-голям брой прегледани граждани, и съответно – до по-голям брой ранно открити случаи. Успехът зависи в много голяма степен от активността на лечебните заведения и на гражданите.

Коментари

Остави коментар