Институции

Спешни мерки срещу разпространението на „син език” при преживните животни прие Областната епизоотична комисия

Пазарджик Мерки за недопускане разпространението на болестта „син език” в региона прие днес Областната епизоотична комисия.

Извънредното заседание беше свикано от областния управител Иван Йорданов във връзка с констатирани огнища на болестта по преживните животни в някои области на страната и по заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.

„Син език” е установен в областите Хасково, Кърджали, Бургас, Смолян и Ямбол. По заповед на изпълнителния директор на БАБХ, са определени зони за наблюдение – 20-километрова заразена зона, 100-километрова предпазна зона (в от област Пазарджик попадат общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Велинград – с. Сърница и Ракитово – Костандово) и 50-километрова наблюдавана зона, считано от външната граница на предпазната зона.

Д-р Гошо Ганев от Областна дирекция по безопасност на храните подчерта, че болестта не носи риск за човешкото здраве. Сред мерките, които са в задълженията на дирекцията е вземане и изпращане на кръвни проби от преживни животни в зоните от различни селища на случаен принцип.

Днес са взети проби от говеда и кози от Батак, утре ще е в село Равногор, в сряда – в Панагюрище. Д-р Ганчев информира, че собствениците в предпазната зона се задължават да извеждат възприемчивите животни на паша от 8.00 до 19.00 ч. (причинителява се от комар); възприемчивите животни се третират с препарати с репелентно действие; в и около помещенията да извършват дезинфекция, на местата за съхранение на торта, и тези за водопой; забранява се придвижването на живи животни, с изключение на тези за незабавно клане, като преди това се извършва преглед на животните преди да бъдат изпратени в кланица на територията на областта; предлага се до 25 юли стопаните на селскостопански животни, които не са сключили договор с лицензиран ветеринар, да го направят; да не закупуват животни с неизяснен здравен произход, както и непридружени с ветеринарно-медицински документи; да извършват периодична обработка на животните с перпарат с репелентно действие; превозните средства, в които ще се превозват животни да са третирани с позволените инсектициди и репелентни препарати; осигуряване на добро ниво за биосигурност на фермите за недопускане на кръвосмучещи насекоми (напр. замрежване на прозорци и врати на помещенията), дезинфекция и дератизация; осигуряване на условия за дезинфекция на влизащите и излизащите транспортни средства в обектите; съхраняване труповете на умрелите животни в изолирани помещения до вдигането им от екарисаж и при констатиране на животни с клинични признаци на заболяването да сигнализират обслужващия ветеринарен лекар.

За умрели и унищожени животни, които не са идентифицирани с ушна марка няма да се изплаща обезщетение.

Мерките на Областната епизоотична комисия бяха приети единодушно и ще бъдат изпратени до кметовете на общини в областта. На последните се поставя срок от 24 часа да свикат заседания на Общинските епизоотични комисии. Трябва да разпоредят на кметовете на кметства да контролират изпълнението на мерките, спазването на забраната за пазари за едри и дребни животни и изложби на територията на селището, да организират извършването на преброяване и регистрация на едрите и дребни преживни животни, като по време на преброяването, срещу подпис, запознаят стопаните с предприетите мерки и техните задължения; недопускат загробване на умрели животни; недопускат паша и водопой на неидентифицирани животни, създадат организация за уведомяване собствениците на пчелини при провеждане на ДДД-мероприятия.

Мерките включват задължения също и за полиция, ДАИ, Съюз на ловците и риболовците, РДГ, РИОСВ, ОДБХ, РЗИ.

Коментари

Остави коментар