Общество

SPEAKGREEN – подрастващи и околна среда в едно

Пазарджик 200 деца и младежи от 7 до 18 години ще имат възможност през следващите два месеца (15 септември-15 ноември)да бъдат част от проекта SPEAKGREEN. Проект на Сдружение „Младежки дейности“, в партньорство с Младежки дом Пазарджик.

 

Той беше представен от директора на Младежки дом Пазарджик Инна Церовска, Валентина Топалова, Дани Коцева и Дечо Илиев. „Младежки дейности“, в продължение на 18 години допълва и генерира нови идеи, които са свързани с младите хора в града, напомни Церовска. Зад него стоят хора, обикновено в обсега на вниманието с труда, а не с лицата си, добави тя. Младежкият дом и сдружението от няколко години работят за подобряване качеството на живот на младите хора чрез развиване на трайна потребност от здравословен и природосъобразен начин на живот. Дейността е получила финансовата подкрепа от TELUS Internatoinal чрез представения днес проект, чиято цел е да привлече вниманието на подрастващите към проблемите на околната среда. Дейностите по проекта са обединени в четири панела : „Екоигри за тийнейджъри“ и „Ленд арт – младежка креативност в природна среда“, в които ще работят тийнейджъри между 12 и 18 години, както и „Екосапиенс – човекът и биоразнообразието в природата“ и „Изкуството и климатичните промени – анимационна лаборатория“, в които ще се занимават децата между 7 и 11 години. Участниците могат да очакват биоигри, занимания, съчетаващи природата и градската среда, занимания в клас. Инна Церовска напомни, че влизайки в клас по подобни проекти с представители на Зелени Балкани и спасени животни, им е било трудно да си тръгнат. За нея това е трайно и устойчиво привличане на вниманието от най-ранна възраст, което децата няма да забравят. По проекта те ще създадат два продукта – екоарт и свой филм, а това е начин наученото от тях да стигне до по-широк кръг хора  и да ги запознае с екопроблемите. Партньори на този етап са училищата „Проф. Ив. Батаклиев“, „Климент Охридски“, ЕГ „Бертолт Брехт“, МГ „Константин Величков“, Гимназия „Ив. Аксаков“ вероятно ще се присъединят и училищата „Хр. Ботев“ и „Никола Фурнаджиев“.

Коментари