Политика

РИК вече работи

Пазарджик ЦИК назначи Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджшки. РИК е в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Димитрова Герова-Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Василев Чалъков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цанко Кирилов Бангьозов

СЕКРЕТАР:

Васвие Байрамалиева Мехмедова

ЧЛЕНОВЕ:

Йордан Кирилов Кожухаров

 

Георги Лазаров Добрев

 

Лъчезар Николаев Минев

 

Сашо Асенов Гешев

 

Цветанка Иванова Христоскова

 

Атанаска Стоичкова Гочева

 

Биляна Лукова Воденичарова

 

Виолета Стефанова Ценова

 

Али Ахмедов Чешмеджиев

 

Васил Илиев Недков

 

Стойко Николов Власев

Районната избирателна комисия встъпи в правомощията си на 15 август и вече са факт първите нейни решения. До 25 август е срокът, в който комисията трябва да регистрира инициативни комитети.

Коментари

Остави коментар