Общество

Решено – общината ще купува ВиК

Пазарджик До началото на пролетта ВиК вече трябва да е общинско дружество. В последствие ще се търси стратегически партньор, заяви на сесията на общинския съвет кметът Тодор Попов.

 Днес общинските съветници дадоха съгласие за безвъзмездно придобиване в полза на Община Пазарджик на притежаваните от Държавата 6800 дружествени дяла от по 10 лева всеки на обща стойност 68 000 хиляди лева, представляващи 100% от капитала на дружеството, което е в ликвидация.

В момента дружеството обслужва 54 броя населени места в  т.ч.: Община  Пазарджик – 32 бр.; Община Септември – 14 бр. ,Община Лесичово – 7 бр. и от община Белово – 1 брой с общо население 167 966 жители в т.ч.: Община Пазарджик 132 828 жители; Община Септември 28 897 жители, Община Лесичово 5 724 жители и от Община Белово – 517 жители.

Коментари

Остави коментар