Общество

Рехабилитирани са 25 км от път ІІ-37 Батак – Доспат по ОПРР

Завърши рехабилитация на 24.81 км от второкласния път ІІ-37 Батак – Доспат. Проектът е част от втория етап на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално

развитие (ЕФРР) и националния бюджет.

В лот 24 е включен участък от път ІІ-37 Батак – Доспат от км 160+675 до км 185+487.

Път ІІ-37 е най-пряката връзка между общините Батак и Доспат и е от ключово значение за областите Пазарджик и Смолян. Пътят осигурява достъп и до туристическите забележителности в района – язовирите Доспат, Широка поляна, Беглика, Голям Беглик и Тошков чарк.

На рехабилитирания пътен участък от лот 24 са положени основни, изравнителни и износващи асфалтови пластове. Възстановени са банкетите, подменени са бетонни бордюри, стоманени предпазни огради, вертикална сигнализация, обновена е пътната маркировка. Извършени са ремонтно-възстановителни работи на шест големи съоръжения, три от които са над река Стара.

През 2012 година приключи рехабилитацията на лот 25 от ОПРР, по който бе рехабилитаран друг участък от път ІІ-37 в отсечката Батак – Доспат от 185+487 до км 211+138.

С приключването на лот 24 завършва рехабилитацията на втория пътен участък между двете общини, което ще доведе до значително подобряване на достъпа на местните жители до административни, здравни, образователни и културни услуги. Подобряването на пътната инфластруктура е предпоставка за намаляването на продължителността на пътуването между двете области, за увеличаването на туристическия поток към красивите природни местности в района и повишаването на икономическата активност в околните населени места.

Лот 24 е на стойност 12 433 488,26 лв. Съфинансирането от ЕФРР е 10 568 465,02 лв. Строително-монтажните дейности са изпълнени от ДЗЗД “Батак 2011”. Строителният надзор е осъществен от ДЗЗД “Инфраструктура – Пътища”. Договорът за строителство е за 11 999 995.46 лв. с ДДС, а за строителния надзор – 73 680 лв. с ДДС.

 

30.12.2013 г.

Пресцентър на АПИ

Коментари

Остави коментар