България

Работодатели отново могат да кандидатстват по схема „Младежка заетост”

Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели да разкриване на работни места по схема „Младежка заетост”, информират от ОИЦ – Пазарджик.

Схемата е по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи на възраст до 29 години, включително. За разлика от предишния прием, с цел избягване забавяне по подбора и оценката на работодателите, процедурата по одобряването им се извършва текущо. Редуциран е и броят на документите, които трябва да бъдат подадени, след одобрение на заявката

Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления – „стажуване” и „обучение по време на работа”.

Стажуване: Работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж, като целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;

Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като отново работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.

На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:

– възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход  за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година;

– здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.

Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване са за сметка на работодателя.

На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:

– възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;

– разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение.

Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.

Коментари

Остави коментар