Общество

Работна група ще помага за преструктурирането на Дома във Ветрен

Пазарджик, Ветрен Работна група от експерти ще помага на община Септември в преструктурирането на дома във Ветрен, съобщи пресцентърът на Областна администрация – Пазарджик.

Решението е вето на заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация, в присъствието на областния управител Иван Йорданов и заместника му Юмер Хамза. На заседанието са присъствали директорът на РДСП Пазарджик Цветелина Арапова, представители на РЗИ, МВР, Комплекса за социални услуги, представители на отделите Закрила на детето в областта, на НПО „Надежда и домове за деца” и координаторите по проектите „Посока СЕМЕЙСТВО” и „Детство за всички”.

През тази година от ДМСГД – Пазарджик в семейна среда са изведени 23 деца, е станало ясно от докладите на срещата. Планирани са интегрирани здравно-социални услуги. Една от тях – ЦНСТ е преименувана в „Специализирана резидентна грижа за деца от 0 до 7 години” с потребност от постоянни здравни грижи. Приключени са също строително-ремонтните дейности по преструктурирането на сградата и се очаква стартиране на планираните услуги. Координаторът на „Надежда и домове за децата” за област Пазарджик, съвместно с отделите за закрила на детето, КСУДС – Пазарджик, ЦОП – Брацигово и координаторите по проектите, е работил по общо 63 сигнала за деца в риск от изоставяне или настаняване в специализирана институция. Към момента 47 деца се отглеждат в биологично семейство, 16 са били настанени в приемно семейство директно от Родилен дом, 3 са осиновени преди да навършат 7 месеца. През тази година в ДМСГД – Пазарджик са настанени 3 деца с тежки увреждания.

Кметът на Ветрен, Радослав Лютаков, е предоставил писма от президента на италианската фондация „Онлус пер Ветрен”, Енцио Клери и на кмета на община Септември, Петър Бошев, с които се декларира подкрепа за действия в посока преструктуриране на Дома в гр. Ветрен и разкриване на социални услуги за деца и семейства. В момента в Дома са настанени 27 деца. През 2014 г. ще започне преструктурирането му в нови социални услуги за деца. Процесът ще бъде подпомаган от работна група от експерти, представляващи всички институции и НПО, ангажирани с процеса на деинституционализация на територията на област Пазарджик.

Коментари

Остави коментар